PHÂN BIỆT 🐟 CÁ BẢY MÀU ĐỰC VÀ 🐟 CÁ BẢY MÀU CÁI

🌟 Cá bảy màu  đực có nhiều màu sắc hơn và có vây hậu môn dài và nhọn được gọi là chân sinh dục. Chân sinh dục được dùng để chuyển tinh dịch cho cá cái.  🌟 Cá bảy màu đực phát triển từ 3 đến 3.5 cm 

🌟 Mặt khác cá mái tròn hơn rất nhiều, màu sắc xỉn hơn và có vây hậu môn tròn.

🌟  Còn cá mái lớn hơn và phát triển từ 4 đến 6 cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *