Mẫu bể đẹp

1. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC BÉ < 20 CM

Đây là những bể  phù hợp để ở những không gian nhỏ, hẹp hay bàn làm việc, học tập. Bao gồm:

BỂ HÌNH TRÒN CẦU

BỂ HÌNH TRỤ CẦU

BỂ KÍNH VIỆT NHẬT 15x10x15cm.

BÊ ĐÚC 18x 13x 15cm

 

Mẫu 1: Bể hình cầu tròn setup Layout lũa kèm tượng, trải nền cát và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ
Mẫu 2: Bể hình cầu tròn setup Layout đá, trải phần nền, cát trắng và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ
Mẫu 3: Bể hình trụ cầu Layout đá, trải phân nền, sỏi 3 màu và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ.
Mẫu 4: Bể hình trụ cầu Layout đá, trải phân nền, sỏi 3 màu và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ.
Mẫu 5: Bể hình trụ cầu Layout đá, trải cát trắng và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ.
Mẫu 6: Bể hình trụ cầu Layout đá, trải phân nền, cát trắng và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp đèn đế gỗ ánh sáng trắng và ánh sáng RGB
Mẫu 7: Bể kính Việt Nhật 15x10x10cm Layout đá, sỏi trắng to, trải nền cát trắng và trồng cây thuỷ sinh.
Mẫu 8: Bể 18x13x15cm Layout trải phân nền, rêu minifiss, đá gắn ráy.

2. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC 20-30 CM

Đây là những bể có kích thước  dài từ 20 – 30 cm. Bao gồm:

BỂ CUBIC 20 SIÊU TRONG ( 20 x 20 x 20 cm)

BỂ CUBIC 20 VIỆT NHẬT ( 20 x 20 x 20 cm)

BỂ CUBIC 25 SIÊU TRONG ( 25 x 25 x 25 cm)

BẺ CUBIC 25 VIỆT NHẬT ( 25 x 25 x 25 cm)

BỂ ĐÚC 22 x 15 x 17 cm

BỂ ĐÚC 26 x 17 x 19 cm

 

Mẫu 1: Bể đúc 22x15x17 cm Layout trải cát nắng vàng, rải đá vụn, lũa gắn rêu và ráy. Kết hợp lọc thác EB-A01.
Mẫu 2: Bể cubic 20 Layout đá, trải phân nền, trồng cây. Kết hợp lọc thác EB-A01
Mẫu 3: Bể cubic 25 Layout đá, trải phân nền, trải rêu Mini fiss. Kết hợp lọc thác EB- A01
Mẫu 4: Bể đúc 26x17x19 Layout đá, trải phân nền, trải rêu Mini fiss. Kết hợp lọc thác EB- A01
Mẫu 5: Bể 22x15x17 cm Layout đá gắn hình gắn rêu, ráy và trải nền cát. Kết hợp lọc thác EB-A01

3. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC 30-40 CM

Đây là những bể có kích thước dài từ 30 – 40 cm. Bao gồm:

BỂ CUBIC 30 SIÊU TRONG ( 30 x 30 x 30 cm)

BỂ CUBIC 30 VIỆT NHẬT ( 30x 30 x 30 cm)

BỂ VIỆT NHẬT 30 x 22 x 22 cm

BỂ ĐÚC 30 x 17 x 20 cm

BỂ VIỆT NHẬT 35 x 24  x 24 cm

BỂ ĐÚC 35x 20 x 23 cm

 

Mẫu 1:Bể cubic 30 Layout đá, lũa gắn ráy, trải cát nắng vàng, trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp lọc thác, đèn led XML 30cm
Mẫu 2: Bể Cubic 30 Layout đá, trải phân nền Gex xanh và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp lọc thác và đèn kẹp X3.
Mẫu 3: Bể đúc 30x17x20 cm Layout đá, trải nền cát trắng và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp lọc thác EB- A01 và đèn led XML 30cm
Mẫu 4: Bể cubic 30 Layout đá Tiger gắn ráy, trải nền cát trắng và trồng cây thuỷ sinh, cỏ Nhật. Kết hợp lọc thác EB-A01 và đèn led XML 30cm
Mẫu 5: Bể Cubic 30 Layout đá, lũa gắn ráy, trải phân nền Gex xanh và trồng cây thuý sinh. Kết hợp lọc thác và đèn led 3 màu 30cm

4. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC 40-50 CM

Đây là những bể có kích thước dài từ 40 – 50 cm. Bao gồm:

BỂ  SIÊU TRONG 40 x 30 x 30 cm

BỂ VIỆT NHẬT 40 x 26 x 26 cm

BỂ ĐÚC 40 x 24 x 25 cm

BỂ VIỆT NHẬT 45 x 28 x 28 cm

BỂ ĐÚC 45 x 28 x 30 cm

 

Mẫu 1: Bể 40x30x30 cm Layout lũa Bonsai gắn rêu Mini Taiwain, trải phân nền, đá điểm cây. Kết hợp lọc thác và đèn XML 40cm
MẪu 2: Bể 40x30x30 cm Layout lũa gắn ráy, trải sạn suối. Kết hợp lọc thác và đèn led XML 40cm
Mẫu 3: Bể 40x30x30 cm Layout đá và lũa gắn ráy, dương xỉ, trải nền cát nắng vàng. Kết hợp lọc thác và đèn kẹp Gebo.
Mẫu 4: Bể đúc 40x24x25 cm Layout đá gắn ráy, trải phân nền và trồng cây thuỷ sinh. Kết hợp lọc thác và đèn led XML 40cm
Mẫu 5: Bể 40x30x30 Layout một bên đá gắn ráy và một bên lũa Bonsai gắn rêu Mini Taiwain, trải phân nền. Kết hợp lọc thác và đèn
Mẫu 6: Bể 40x24x25 Layout đá gắn ráy, trải phân nền gex xanh và trồng cây thuỷ sinh.
Mẫu 7: Bể 40x24x25 cm Layout đã lũa gắn ráy và rêu Mini taiwain, trải phân nền, trang trí đồ chơi . Kết hợp lọc thác và đèn
Mẫu 8: Bể 45x28x28 cm Layout tạo đường cát giữa, lũa Bonsai gắn ráy, đá, trải phân nền, trồng cây, Kết hợp lọc thác và đèn.
Mẫu 9: Bể 45x28x28 cm Layout tạo cây đào với lũa Bonsai gắn cây thuỷ sinh, đá, trải phân nền, điểm cây. Kết hợp lọc thác và đèn.
Mẫu 10: Bể 45x28x28 cm Layout lũa Bonsai, đá gắn rêu Mini Taiwain, trải phân nền, điểm cây. Kết hợp lọc thác và đèn.

5. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC 50- 60 CM

Đây là những bể có kích thước dài từ 50 – 60 cm. Bao gồm:

BỂ ĐÚC 50x 33 x 35 cm

BỂ VIỆT NHẬT 50x 30 x 30 cm

BỂ ĐÚC 60 x 30 x 35 cm

 

Mẫu 1: Bể 50x27x30 cm Layout lũa Bosai gắn rêu Mini taiwain và đá gắn ráy, trải sạn suối. Kết hợp lọc và đèn
Mẫu 2: Bể 50x33x35 cm Layout đá kèm lũa, trải nền cát.
Mẫu 3: Bể 50x30x30 cm Layout đá cuội, trải nền cát, trồng cỏ narong, dương xỉ. Kết hợp đèn và lọc.
Mẫu 4: Bể 50x30x30 cm Layout một bên đá gắn ráy và một bên lũa Bonsai gắn rêu Mini Taiwain, trải cát vàng. Kết hợp lọc thác và đèn
Mẫu 5: Bể 60x30x35 cm Layout lũa gắn ráy, kèm đá, trải sỏi, trồng cây. Kết hợp lọc và đèn.
Mẫu 6: Bể 60x30x35 cm Layout phong cách Biotop Lũa kèm đá, trải cát trắng. Kết hợp đèn và lọc
Mẫu 7: Bể 60x30x35 cm Layout tạo đường cát trắng giữa, trải phân nền, lũa bonsai và đá gắn ráy, Kết hợp lọc và đèn.
Mãu 8: Bể 60x30x35 cm Layout đá gắn bucep, trải sỏi, điểm cây. Kết hợp lọc và đèn.

6. MẪU BỂ KÍCH THƯỚC > 60 CM

Đây là những bể có kích thước dài hơn 60 cm. Với những bể này Quý khách nếu có nhu cầu mua bẻ vui lòng inbox cho Mây Aqua trước để đặt bể vì bể không có sẵn ở Shop.

 

Mẫu 1: Bể 80x40x40 cm Layout Bonsai gắn rêu Mini taiwain, tạo đường cát, trải phân nền gắn rêu Mini fiss
Mẫu 1.1: Bể 80x40x40 cm Layout Bonsai gắn rêu Mini taiwain, tạo đường cát, trải phân nền gắn rêu Mini fiss
Mẫu 2:
Mẫu 3:
Mẫu 4:
MẪu 5:
Mẫu 6: Bể 1m2
Mẫu 7: Bể 1m2
Mẫu 8: Bể 1m2
MẪu 9: Bể 1m2
Mẫu 10: Bể 1m2
MẪu 11: BỂ 1m2
Mẫu 12: Bể 2m
MẪu 13:
Mẫu 14:
MẪU 15:
Mẫu 16:
Mẫu 17: