Hiện tại, Mây Aqua cung cấp nhiều dòng cá thủy sinh, cá bảy màu, cá vàng, cá dọn bể, tép ốc cảnh , Khách hàng có thể lựa chọn nhiều mẫu mã phù hợp với bể