Trang trí bể bằng các cây thúy sinh giúp bể trông giống tự nhiên hơn, bên cạnh đó việc trồng cây sẽ tạo không gian cho cá tép.