Nhân giống Corydoras Adolfoi

Nhóm 8 con C.Adolfoi hoang dã sinh sản lần đầu tiên trong bể của tôi...

Hồ Sơ về Cá CORYDORAS ADOLFOI

MỤC LỤC GIỚI THIỆU Adolfo’s Corydoras ( Adolfoi Catfish) là một loài nổi bật trong...

CORYDORAS ADOLFOI ( Hướng dẫn chăm sóc từ A -Z)

Adolfo's Cory là một loài cá chuột hòa bình có thể nuôi chung được với...