Bao gồm các loại Cây khi trồng sẽ tạo nên một thảm cỏ phủ khắp nền Bể.