Bao gồm các loại Cây dùng để gắn giá thể như Lũa, đá,… hoặc cắm trực tiếp vào nền. List này giúp ae có thể chọn những Cây được đánh giá là KHỎE, DỄ CHĂM SÓC, KHÔNG CẦN NHIỀU CO2 vẫn giữ được lâu, bền, đẹp.