Lựa chọn mẫu đèn phù hợp với kích thước bể, chơi cá hay chơi cây, đèn trắng hay đèn màu sẽ giúp bể nổi bật hơn.